Znaczenie testowania aplikacji pod kątem biznesowym

Znaczenie testowania aplikacji pod kątem biznesowym

Odpowiedni pomysł na aplikację pozwala na przykład na stworzenie rozwiązania, które pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do generowania raportów oraz wykonywanie bardzo skomplikowanych obliczeń. Oczekiwania użytkowników mogą być jednak bardzo różne. Dlatego zanim dojdzie do realizacji pomysłu na aplikację, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów.