Znaczenie testowania aplikacji pod kątem biznesowym

Znaczenie testowania aplikacji pod kątem biznesowym

Odpowiedni pomysł na aplikację pozwala na przykład na stworzenie rozwiązania, które pozwoli na skrócenie czasu niezbędnego do generowania raportów oraz wykonywanie bardzo skomplikowanych obliczeń. Oczekiwania użytkowników mogą być jednak bardzo różne. Dlatego zanim dojdzie do realizacji pomysłu na aplikację, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów.

Weryfikacja założeń biznesowych

Kiedy dobry pomysł na aplikację jest już przygotowany, kolejnym krokiem jest wdrożenie jej projektu do realizacji. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia kilku określonych zadań, które mogą mieć bardzo duże znacznie od strony biznesowej. Konieczne jest na przykład doprecyzowanie szczegółowych wymagań funkcjonalnych, które powinna spełniać aplikacja. Również ważne jest oszacowanie kosztów związanych z zatrudnieniem programistów oraz określenie czasu niezbędnego do wdrożenia aplikacji. Ten okres musi być poprzedzony przeprowadzeniem testów aplikacji, które pozwalają na weryfikację poszczególnych oczekiwań oraz ich zgodności ze stworzona na etapie projektowym specyfikacją.

Dlaczego testy aplikacji są istotne?

Wielu użytkowników zapomina, że nawet nieznaczne poprawki funkcjonalności muszą zostać przetestowane przed wdrożeniem. Może to każdorazowo wydłużyć czas pomiędzy zgłoszeniem poprawek, a końcowym udostępnieniem aplikacji. Zakres testów określany jest przez projektanta. Testowanie aplikacji pozwala na rzetelną ocenę jej funkcjonalności oraz zgodności z oczekiwaniami użytkowników. Najczęściej funkcjonalne testowanie aplikacji wykonuje się bezpośrednio przed oddaniem jej do użytkowników. Może być ona jednak sprawdzana również w inny sposób.

Integracyjne i wydajnościowe testy aplikacji

Bardzo duże znacznie mają integracyjne testy aplikacji, które służą do oceny zgodności aplikacji z wybranym systemem. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko wystąpienia awarii spowodowanych błędami w działaniu aplikacji. Integracyjne testowanie aplikacji nie zawsze jest konieczne, ponieważ integralność obu systemów sprawdzić można również na poziomie produktów i komponentów. Z punktu widzenia korporacji największe znaczeni mają testy wydajnościowe, które służą do czasowej oceny systemu oraz podstawowych funkcjonalności aplikacji. Z powodu zróżnicowanej liczby użytkowników końcowych, wskazane jest również przeprowadzenie testów obciążeniowych i przeciążeniowych, które pozwalają na wymuszenie sytuacji awaryjnej oraz zweryfikowanie sposobu zachowania systemu oraz testowanej w ten sposób aplikacji.

Źródłem artykułu jest strona https://supportdevs.com/co_robimy/